81qwp0egx4l

Tinh túy cốt lõi của Chí Tôn Ca

4

Giới thiệu

Chí Tôn Ca không phải là một cuốn sách về những điều răn mà đó là một cuốn sách về những lời khuyên. Chí Tôn Ca hoàn toàn đặt số phận con người vào tay của con người. Thế giới của nó không tất định, nhưng cũng không phải là sự biểu hiện của xác suất mù quáng: Chúng ta định hình bản thân và thế giới của mình thông qua niềm tin, suy nghĩ và hành động, hoặc cho điều tốt hoặc cho điều xấu.” – Vyasa*

“Khi những nghi ngờ ám ảnh tôi, khi tôi trực tiếp đối mặt với những nỗi thất vọng và tôi không thấy một tia hy vọng nào ở phía cuối chân trời, tôi mở Chí Tôn Ca ra và tìm một câu để an ủi bản thân, và tôi bắt đầu mỉm cười ngay lập tức giữa vô vàn những nỗi sầu muộn. Những người suy ngẫm về Chí Tôn Ca sẽ tìm thấy niềm vui và ý nghĩa mới mẻ trong nó mỗi ngày.” – Gandhi

Về Chân Ngã (The Self), Bất Nhị

Về hành động

Về tâm trí, thân xác, thiền định, phát triển tâm linh

Về Thượng Đế

Về thực tại, thế giới

Về đức hạnh

Đọc bản full, 700 câu, 66 trang, SUYNGAM.VN hiệu đính, free PDF, (updated 15/5/2020) >>> bit.ly/CTC_

  • 5 bài học tôi rút ra từ Chí Tôn Ca sau một năm thực hành tâm linh
  • Ảnh hưởng sâu rộng của Chí Tôn Ca

3 bài viết đạt điểm cao nhất cuộc thi viết 2019 của SUYNGAM.VN về Chí Tôn Ca

Đánh giá nội dung bài viết

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to site top