jake-johnson-pjqxrvvsjpo-unsplash

21 câu hỏi quan trọng sau khi giác ngộ bạn sẽ trả lời được

 1. Trên đời có gì là đúng/sai tuyệt đối không? Nếu có thì chúng là gì?
 2. God là gì? God có tồn tại không?
 3. Ta thật sự là gì?
 4. Cuộc sống có ý nghĩa không? Nếu có thì là gì?
 5. Nguồn gốc của đau khổ là gì?
 6. Con người nên sống như thế nào để tối đa hóa hạnh phúc, tối thiểu hóa đau khổ?
 7. Vật chất là gì? Ý thức là gì? Vật chất và ý thức cái nào có trước?
 8. (Thời gian) Vũ trụ / Thế giới có thường hằng hay không?
 9. (Không gian) Vũ trụ / Thế giới có vô tận hay không?
 10. Linh hồn là gì? Sinh vật có Linh hồn không? Nếu có thì Linh hồn là giống nhau hay khác nhau so với thân xác?
 11. Đức Phật có tồn tại sau khi chết hay không?
 12. Tiền bạc và Đạo lý cái nào quan trọng hơn?
 13. Một người đã Giác ngộ hiểu biết được những chân lý nào người vô minh chưa hiểu biết?
 14. Luật nhân quả có thật không?
 15. Luân hồi có thật không?
 16. Vũ trụ có ý thức, trí thông minh không? Hay nó chỉ là những sự sắp xếp ngẫu nhiên của các nguyên tử vô tri vô giác vô hồn?
 17. Giác ngộ / Giải thoát / Tự do tuyệt đối là gì?
 18. Cuộc đời có công bằng không?
 19. Hạnh phúc / bình an tuyệt đối nằm ở đâu?
 20. Cuộc đời có phải là một giấc mơ như nhiều người nói không?
 21. Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta đang làm gì ở đây?

Tác giả: Huy Nguyen
Photo: Jake Johnson | Unsplash

Đánh giá nội dung bài viết

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to site top