Brahman

5 triết lý thế giới ngày nay cần từ Áo Nghĩa Thư

5 triết lý thế giới ngày nay cần từ Áo Nghĩa Thư

(2089 chữ, 8 phút đọc) Thực tế, chúng chứa đựng một số giáo lý triết học có ảnh hưởng nhất mọi thời đại. Chúng bàn luận đến những vấn đề như thiền định, triết học, trạng thái hiện hữu cao hơn, và bản chất của Tạo Hóa.

Tại sao Vui Thú không thể hóa giải Khổ Đau? Áo Nghĩa Thư và Triết học Vệ-đà

Tại sao Vui Thú không thể hóa giải Khổ Đau? Áo Nghĩa Thư và Triết học Vệ-đà

(1932 chữ, 8 phút đọc) Áo Nghĩa Thư Katha (Katha Upanishad) mở đầu bằng câu chuyện về Vajasravasa, người đã cho đi tất cả của cải trần thế của mình với hy vọng nhận lại thiên ân từ các vị thần.

Kinh Vệ Đà là vĩnh cửu – Brahma Sutras là Khoa học về Linh hồn

Kinh Vệ Đà là vĩnh cửu – Brahma Sutras là Khoa học về Linh hồn

(600 chữ, 3 phút đọc) Kinh Vệ-đà là vĩnh cửu. Chúng không được viết bởi bất kỳ cá nhân nào. Chúng phát ra từ hơi thở của Brahma. Vedanta là phần cuối hoặc ý chính của kinh Vệ-đà. Nó đề cập đến phần tri thức.

Tinh túy cốt lõi của Chí Tôn Ca

Tinh túy cốt lõi của Chí Tôn Ca

(3000 chữ, 12 phút đọc) “Mục tiêu đích thực của hành động là sự hiểu biết về Chân ngã trong mỗi con người. Những ai an vui trong Chân ngã, mục đích cuộc đời họ là nhận ra được Chân ngã, và chỉ hài lòng trong Chân ngã, hoàn toàn thỏa mãn, thì người đó…

Những điểm giống nhau và khác nhau giữa Phật giáo (Buddhism) và Ấn Độ giáo (Hinduism)

Những điểm giống nhau và khác nhau giữa Phật giáo (Buddhism) và Ấn Độ giáo (Hinduism)

(3021 chữ, 12 phút đọc) Phật giáo và Ấn giáo là hai tôn giáo khổng lồ, bên trong mỗi tôn giáo lại có rất nhiều tông phái, chi nhánh khác nhau, nên bài viết này chỉ nhắm đến những điểm cơ bản và nền tảng.

Personal God (Cá nhân) vs. Impersonal God (Phi cá nhân)

Personal God (Cá nhân) vs. Impersonal God (Phi cá nhân)

(1518 chữ, 6 phút đọc) Tôi biết nhiều người không thể chấp nhận, bị dị ứng với khái niệm personal God, hữu hình hữu ngã, đặc biệt là những Phật tử. God không nhất thiết là phải là hữu ngã, kiểu như khái niệm một ông Thần khổng lồ hơn cả vũ trụ đã tạo…

Back to site top