phúc lạc

[Truyện ngắn] Vị Thầy Vô Dục

[Truyện ngắn] Vị Thầy Vô Dục

(4356 chữ,17.5 phút đọc) Năng lượng của dục hay còn gọi là dục năng không thể bị kìm hãm, không thể bị vùi dập bằng cách nỗ lực chống đối. Dục năng chỉ có thể được chuyển hoá bằng cách phụng sự Đấng Yêu Thương.

Tìm kiếm tâm linh là một con đường khó đi

Tìm kiếm tâm linh là một con đường khó đi

(743 chữ, 3 phút đọc) Có vô số tổn thương đang chờ được khoét sâu, có vô số góc tối cần được chạm vào, có vô số những xấu xa cần được đối diện và ở đó chực chờ nỗi cô độc đến tột cùng.

Phúc lạc vs. Khoái lạc – Đâu mới là hạnh phúc chân thực?

Phúc lạc vs. Khoái lạc – Đâu mới là hạnh phúc chân thực?

(1639 chữ, 6.5 phút đọc) Phúc lạc thì bền vững và không giới hạn, khoái lạc là một vòng luẩn quẩn giữa khởi điểm thèm khát và kết thúc chán nản.

Back to site top