nofap

[Truyện ngắn] Vị Thầy Vô Dục

[Truyện ngắn] Vị Thầy Vô Dục

(4356 chữ,17.5 phút đọc) Năng lượng của dục hay còn gọi là dục năng không thể bị kìm hãm, không thể bị vùi dập bằng cách nỗ lực chống đối. Dục năng chỉ có thể được chuyển hoá bằng cách phụng sự Đấng Yêu Thương.

Review 3 tháng thực hành Nofap

Review 3 tháng thực hành Nofap

(1178 chữ, 4.5 phút đọc) Dường như God muốn thử thách, em có linh cảm về việc đó khi nhận được tin nhắn bạn nữ. Nó giống như God đưa thuốc cho một con nghiện đang trong giai đoạn cai thuốc, xem thử phản ứng của em thế nào.

Brahmacharya – Trung đạo của sự Tiết độ

Brahmacharya – Trung đạo của sự Tiết độ

(2400 chữ, 10 phút đọc) Theo nghĩa đen, Brahmacharya dịch ra là “bước đi trong tâm thức Thượng Đế”. Nói một cách cụ thể, điều này có nghĩa là Brahmacharya hướng tâm trí vào trong, cân bằng các giác quan và dẫn đến sự tự do để thoát khỏi những phụ thuộc và thèm muốn.

Nguyên lý vận hành của Luật Hấp Dẫn (P2)

Nguyên lý vận hành của Luật Hấp Dẫn (P2)

(1649 chữ, 7. phút đọc) Khi bạn muốn hấp dẫn điều gì đó, sai lầm ở chỗ bạn chỉ ham muốn nó, mà chưa trở thành mẫu người xứng đáng để có được nó.

Áp dụng Luật Hấp Dẫn – Thay đổi tần số và niềm tin để tạo ra thực tại mới

Áp dụng Luật Hấp Dẫn – Thay đổi tần số và niềm tin để tạo ra thực tại mới

(1728 chữ, 7 phút đọc) Khi vũ trụ ứng nghiệm niềm tin và mong ước của bạn, sẽ có một hiện tượng đồng nhịp (synchronicity) – Synchronicity is the Universe’s way of saying yes – xảy ra như một lời đồng ý từ vũ trụ.

Back to site top