niết bàn

Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói về Thượng Đế

Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói về Thượng Đế

(476 chữ, 2 phút đọc) Chúng ta là những ngọn núi và những con sông; chúng ta là mặt trời và những vì sao.

Niết bàn có vô thường không?

Niết bàn có vô thường không?

(1456 chữ, 6 phút đọc) Niết bàn cũng có thể được hiểu qua ví dụ lucid dreaming: khi một người có thể ý thức được họ đang mơ, biết rằng đây chỉ là một giấc mơ, không phải là sự thật, thực tại, mà chỉ là ảo ảnh, ảo giác.

The Fountain – Điều gì nằm phía sau cái chết?

The Fountain – Điều gì nằm phía sau cái chết?

(1235 chữ, 5 phút đọc) “Cơ thể của chúng ta là nhà tù cho linh hồn. Da thịt và máu mủ là những chấn song của sự giam cầm. Nhưng đừng sợ. Cái chết sẽ biến tất cả thành tro bụi. Và nhờ đó, cái chết giải phóng mọi linh hồn.” – Giáo chủ Silecio

Siddhartha (Hermann Hesse) – Một tiếng “Om” toàn thiện

Siddhartha (Hermann Hesse) – Một tiếng “Om” toàn thiện

(2545 chữ, 10 phút đọc) Vậy đấy, bậc giác ngộ chẳng cần phải hoa mỹ, toả hào quang hay tự mãn. Họ chỉ sống trông có vẻ như những kẻ khốn khổ tột cùng nhưng họ hài lòng và vui sướng.

Back to site top