kiểm soát

10 quy tắc cơ bản để sống tốt hơn theo Manly P. Hall

10 quy tắc cơ bản để sống tốt hơn theo Manly P. Hall

(835 chữ, 3 phút đọc) Manly P. Hall là một tác giả, chiêm tinh gia và nhà thần bí học người Canada. Ông là tác giả của cuốn sách “The Secret Teachings of All Ages”, là một tác phẩm huyền học rất nổi tiếng mà bất cứ người nghiên cứu huyền học phương Tây nào…

Psychedelics, Thức Thần, Cần Sa, Thứ High và Ảo Giác

Psychedelics, Thức Thần, Cần Sa, Thứ High và Ảo Giác

(4095 chữ, 16 phút đọc) Đúng là Psychedelics và cần sa có khả năng gây “nghiện.” Nhưng không phải nghiện chúng, mà chúng ta nghiện khám phá, nghiện chạy trốn thực tại hay nghiện quá khứ và tương lai.

Sự thay đổi đến từ bên trong

Sự thay đổi đến từ bên trong

(990 chữ, 4 phút đọc) “Trước khi bạn chữa cho một người nào, hỏi anh ta xem có sẵn sàng từ bỏ những thứ đã làm anh ta bệnh không.” – Hippocrates

Hãy phó thác mọi sự cho Trời

Hãy phó thác mọi sự cho Trời

(2136 chữ, 8.5 phút đọc) “Nếu hoa cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống mai bị tống vào lò mà Thượng Đế còn cho chúng mặc đẹp thể ấy, lẽ nào Ngài chẳng lo cho các ngươi sao, hỡi những kẻ kém tin?” (Luke 12:28)

Mặt trái do con người, tình dục không có tội

Mặt trái do con người, tình dục không có tội

(1672 chữ, 7 phút đọc) Trong tôi đã xuất hiện sự hồ nghi rằng, việc cố tình kìm hãm hoặc làm sai lệch góc nhìn về tình dục của văn hóa, xã hội là một cách để các thể chế ngăn cản sự thức tỉnh của con người về thực tại.

Tại sao phụ nữ không nên kiểm soát mọi thứ?

Tại sao phụ nữ không nên kiểm soát mọi thứ?

(1543 chữ, 6 phút đọc) Tôi cho rằng những hiệu quả đời sống sinh ra không phải do người phụ nữ cố gắng kiểm soát ngoại cảnh, mà là nhờ sự khiêm nhường và biết phối hợp của nàng với những giá trị của cuộc đời.

Back to site top