vô thường

Niết bàn có vô thường không?

Niết bàn có vô thường không?

(1456 chữ, 6 phút đọc) Niết bàn cũng có thể được hiểu qua ví dụ lucid dreaming: khi một người có thể ý thức được họ đang mơ, biết rằng đây chỉ là một giấc mơ, không phải là sự thật, thực tại, mà chỉ là ảo ảnh, ảo giác.

Chí Tôn Ca – Những gì vẫn còn lại

Chí Tôn Ca – Những gì vẫn còn lại

(1355 chữ, 5.5 phút đọc) Tôi có nhiều buồn đau và mất mát đến từ việc ra đi của người thân yêu nhất trong cuộc đời, và khi đọc những dòng chữ viết về linh hồn trong Chí Tôn Ca thì dường như trong lòng có phần được an ủi.

Hãy sống với lòng biết ơn

Hãy sống với lòng biết ơn

(1156 chữ, 4.5 phút đọc) Biết ơn không phải là tự lừa dối chính mình, tự ảo tưởng về hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Biết ơn là thay đổi điểm nhìn về một sự việc, thay đổi cách ta nhìn sự việc đó.

Back to site top