trực giác

Bạn đang hạnh phúc bao nhiêu từ 1 đến 10?

Bạn đang hạnh phúc bao nhiêu từ 1 đến 10?

(1470 chữ, 6 phút đọc) “Nếu ta không mời Thượng Đế làm Khách mùa hè của ta, Ngài sẽ không đến vào mùa đông trong đời ta.” – Lahiri Mahasaya

Good Will Hunting – Sống vì nỗi đau hay sống bằng tài năng?

Good Will Hunting – Sống vì nỗi đau hay sống bằng tài năng?

(1445 chữ, 6 phút dọc) Bộ phim Good Will Hunting rất tinh tế khi khắc họa nét khác biệt của một con người không chỉ nằm ở những nỗi đau khổ, mà còn ở trong chính tài năng của họ. Cả hai đều ẩn giấu tận sâu bên trong, nhưng một thứ do hoàn cảnh…

Làm sao để phân biệt trực giác với tiếng nói của bản ngã?

Làm sao để phân biệt trực giác với tiếng nói của bản ngã?

(1280 chữ, 5 phút đọc) Nhiều người kết nối với trực giác đã từng khẳng định rằng các ý tưởng sáng tạo không xuất phát từ cá nhân họ, mà từ một “nguồn” nào đó siêu việt hơn. Trực giác là thứ dẫn họ đến “nguồn” đó.

Hãy lắng nghe trực giác

Hãy lắng nghe trực giác

(813 chữ, 3.5 phút đọc) “Trực giác không phải bằng chứng; nó là cái ngược lại với bằng chứng. Ta không phân tích trực giác để thấy một bằng chứng, nhưng bằng trực giác ta thấy được thứ không cần bằng chứng.” – Kurt Godel (tác giả của Định lý Bất Toàn)

Bạn hạnh phúc vì bạn tự chủ

Bạn hạnh phúc vì bạn tự chủ

(1137 chữ, 4.5 phút đọc) “Kẻ biết người là người khôn, kẻ tự biết mình là người sáng suốt. Thắng được người là có sức mạnh, thắng được mình là kiên cường.” — Lão Tử

Người tính không bằng Trời tính

Người tính không bằng Trời tính

(1649 chữ, 6.5 phút đọc) Trong khi, bất kỳ điều gì trên đời này được viên mãn đều không phải chỉ do ý của riêng bạn, mà là nhờ sự sắp đặt và kiện toàn của vũ trụ. Bạn chỉ chiếm 1%, 99% còn lại là năng lực từ Tự Nhiên.

Tại sao chúng ta cần tĩnh lặng?

Tại sao chúng ta cần tĩnh lặng?

(1891 chữ, 7 phút đọc) Vì trong nơi tận cùng, tâm trí biết rằng, nếu bạn bắt đầu im lặng, nó sẽ chết, những thói phóng đãng bừa bãi mà nó vẫn xúi bẩy bạn làm sẽ đến hồi tận diệt.

Back to site top