thông minh

Nếu bạn nhạt nhẽo thì hãy nhạt nhẽo một cách duyên dáng

Nếu bạn nhạt nhẽo thì hãy nhạt nhẽo một cách duyên dáng

Đôi khi sự nhạt nhẽo là cái cớ để ta có tiến sâu hơn vào sự thinh lặng. Khi thinh lặng ta sẽ nghe được nhiều thứ.

Câu chuyện của nhà thực dưỡng Lương Trùng Hưng về cách tạo ra những đứa con thông minh (Luật hấp dẫn)

Câu chuyện của nhà thực dưỡng Lương Trùng Hưng về cách tạo ra những đứa con thông minh (Luật hấp dẫn)

(2639 chữ, 10.5 phút đọc) Con gái Lương Phụng Tiên của tôi lúc đó thay vì đặt thêm vô số câu hỏi đã chuẩn bị trước, Tiên nói với tôi: “Con biết ơn ba mẹ thật nhiều, vì ba mẹ quá khôn ngoan, đã chuẩn bị quá kỹ càng nên chúng con khôn ngoan vượt…

Chính trị chỉ dành cho những bộ óc vĩ đại?

Chính trị chỉ dành cho những bộ óc vĩ đại?

(571 chữ, 2 phút đọc) Đi đôi với bộ óc thông minh xuất chúng là sự tiếp xúc với môi trường hoàn hảo để tạo ra phản ứng nhanh nhạy, sáng suốt.

Back to site top