thể thao

Tôi đã gặp con người thật của mình khi chạy bộ

Tôi đã gặp con người thật của mình khi chạy bộ

(1074 chữ, 4 phút đọc) Trong khi chạy, tôi thường đưa bản thân vào một trạng thái cô độc đến kì lạ. Chỉ có tôi với cơ thể, trái tim và khối óc của chính tôi.

Back to site top