sống đẹp

Làm người vì sao phải nhẫn nhịn? Có thể nhẫn mới có hậu phúc

Làm người vì sao phải nhẫn nhịn? Có thể nhẫn mới có hậu phúc

Nhẫn nhịn là đức tính cao quý bất cứ ai cũng nên học ở đời. Nhờ có đức tính này, con người sẽ hưởng phúc về sau.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Phật Giáo

Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Phật Giáo

Có lẽ với đông đảo người đọc, Thiền sư Thích Nhất Hạnh không còn xa lạ. Ông là một trong những đại Thiền sư nổi tiếng nhất thế giới, người được các Phật tử xem như…

Back to site top