Shankara

Bạn thật sự sở hữu điều gì?

Bạn thật sự sở hữu điều gì?

(1141 chữ, 4.5 phút đọc) “Thay vì tìm kiếm cái bạn không có, hãy tìm ra cái bạn chưa bao giờ mất đi.”- Nisargadatta Maharaj

Kinh Vệ Đà là vĩnh cửu – Brahma Sutras là Khoa học về Linh hồn

Kinh Vệ Đà là vĩnh cửu – Brahma Sutras là Khoa học về Linh hồn

(600 chữ, 3 phút đọc) Kinh Vệ-đà là vĩnh cửu. Chúng không được viết bởi bất kỳ cá nhân nào. Chúng phát ra từ hơi thở của Brahma. Vedanta là phần cuối hoặc ý chính của kinh Vệ-đà. Nó đề cập đến phần tri thức.

Back to site top