rừng nauy

Rừng Na-uy, Haruki Murakami – Những bài học đến từ bệnh tật và cái chết

Rừng Na-uy, Haruki Murakami – Những bài học đến từ bệnh tật và cái chết

Chưa dừng lại ở những bài học cá nhân của những người trải qua đớn đau và bệnh tật, thần Bệnh còn mang đến những bài học liên đới dành cho những người xung quanh chúng ta. Đó là sự đồng cảm, yêu thương và chia sẻ. Nhìn vào cuốn tiểu thuyết này, chúng ta…

Back to site top