Rừng Na Uy

Rừng Na-uy (Murakami Haruki) – Đưa ta về với tình yêu

Rừng Na-uy (Murakami Haruki) – Đưa ta về với tình yêu

(1173 chữ, 4.5 phút đọc) Nó khiến ta phải nghĩ về sự chết, sự chết có thật sự bi thảm như ta tưởng? Và tại sao khi đến lúc chết con người mới nói những lời chân thành với nhau?

Back to site top