Quora

Nếu quy luật nhân quả đúng, tại sao nhiều người xấu lại thành công? Tại sao những người tốt lại khổ cực?

Nếu quy luật nhân quả đúng, tại sao nhiều người xấu lại thành công? Tại sao những người tốt lại khổ cực?

Kinh Vệ Đà định nghĩa một người thành công là một người có trình độ tâm linh cao, người đã chiến thắng được giận dữ, ương ngạnh, và tham lam. Người này không mưu cầu quyền lực hay tiền bạc

Những câu chuyện trong đạo Hindu chỉ là huyền thoại hay có thật?

Những câu chuyện trong đạo Hindu chỉ là huyền thoại hay có thật?

Cái gì là thật và cái gì chỉ là một mảnh tưởng tượng? Không có câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi này. Cái bạn cảm nhận được có thể không phải là thực. Thế giới chúng ta có thể không phải là thực.

Back to site top