nội lực

Tất cả những gì bạn cần là năng lượng

Tất cả những gì bạn cần là năng lượng

(1481 chữ, 5.5 phút đọc) Khi ngưỡng năng lượng của một người dâng cao, các thực tại tốt đẹp hơn sẽ tự động mở khóa.

Tại sao phụ nữ không nên kiểm soát mọi thứ?

Tại sao phụ nữ không nên kiểm soát mọi thứ?

(1543 chữ, 6 phút đọc) Tôi cho rằng những hiệu quả đời sống sinh ra không phải do người phụ nữ cố gắng kiểm soát ngoại cảnh, mà là nhờ sự khiêm nhường và biết phối hợp của nàng với những giá trị của cuộc đời.

Quy phục và Kỷ luật

Quy phục và Kỷ luật

(1666 chữ, 6.5 phút đọc) Xài dây cương này con ngựa vẫn điên cuồng thì ta phải xài cái dây kia, giống như hít vào không nổi nữa thì phải thở ra, cương không được thì phải nhu.

Back to site top