nhẫn nhịn

Làm người vì sao phải nhẫn nhịn? Có thể nhẫn mới có hậu phúc

Làm người vì sao phải nhẫn nhịn? Có thể nhẫn mới có hậu phúc

Nhẫn nhịn là đức tính cao quý bất cứ ai cũng nên học ở đời. Nhờ có đức tính này, con người sẽ hưởng phúc về sau.

Back to site top