nhân cách

Thế giới này cần thêm điều gì?

Thế giới này cần thêm điều gì?

Thế giới này cần thêm nhiều người có hoài bão đủ lớn cho tất cả; người biết cách thắng không kiêu và thất bại nhưng vẫn giữ lòng tự trọng; người mà không tin rằng gian xảo và tàn nhẫn là điều cần để thành công.

Đến ăn mày cũng biết giá trị của họ

Đến ăn mày cũng biết giá trị của họ

(1641 chữ, 6.5 phút đọc) Khi tôi cọ rửa bồn cầu, khi tôi quét rác, khi tôi thu dọn rác rưởi mà khách khứa bày bừa, tôi chưa bao giờ cảm thấy tổn thương và bị sỉ nhục bởi công việc này.

Back to site top