mẹ con

Tại sao phụ nữ không nên kiểm soát mọi thứ?

Tại sao phụ nữ không nên kiểm soát mọi thứ?

(1543 chữ, 6 phút đọc) Tôi cho rằng những hiệu quả đời sống sinh ra không phải do người phụ nữ cố gắng kiểm soát ngoại cảnh, mà là nhờ sự khiêm nhường và biết phối hợp của nàng với những giá trị của cuộc đời.

Back to site top