khoái lạc

Phúc lạc vs. Khoái lạc – Đâu mới là hạnh phúc chân thực?

Phúc lạc vs. Khoái lạc – Đâu mới là hạnh phúc chân thực?

(1639 chữ, 6.5 phút đọc) Phúc lạc thì bền vững và không giới hạn, khoái lạc là một vòng luẩn quẩn giữa khởi điểm thèm khát và kết thúc chán nản.

Back to site top