học hỏi

Cuộc đời sẽ dạy ta một bài học cho đến khi nào ta học được nó

Cuộc đời sẽ dạy ta một bài học cho đến khi nào ta học được nó

(570 chữ, 2 phút đọc) Cuối cùng cái “thất bại” đó cũng chỉ là một phép thử sai mà thôi. Một dấu hiệu là chúng ta cần học hỏi và cần thay đổi.

Đi một ngày đàng học một sàng khôn

Đi một ngày đàng học một sàng khôn

(1014 chữ, 4 phút đọc) Khi tiếp xúc với con người, tôi thấy đa phần đều có lối tư duy “phải biết thì mới đi”, nhưng ít ai tiếp cận rằng “phải đi thì mới biết.”

Back to site top