Hippocrates

Sự thay đổi đến từ bên trong

Sự thay đổi đến từ bên trong

(990 chữ, 4 phút đọc) “Trước khi bạn chữa cho một người nào, hỏi anh ta xem có sẵn sàng từ bỏ những thứ đã làm anh ta bệnh không.” – Hippocrates

Back to site top