giàu sang

Nếu tiền không phải là vướng mắc?

Nếu tiền không phải là vướng mắc?

(1508 chữ, 7 phút đọc) Nếu bạn bảo rằng LÀM SAO mình có thể cất bước chân đi khi không một xu dính túi, thì tôi sẽ hỏi lại rằng TẠI SAO mình không thể cất bước chân đi khi không một xu dính túi?

Back to site top