dư luận

The Lion King (1994) – Tiếng gầm của tự do

(1235 chữ, 5 phút đọc) Sư tử thường được coi là biểu tượng của sức mạnh, sự thật và lòng kiêu hãnh. Tiếng gầm của Simba thể hiện cho thanh âm đến từ bản thể sâu thẳm của con người, là khả năng một kẻ dám cất lên tiếng nói của chính mình.

Đừng bao giờ giã biệt đam mê!

Đừng bao giờ giã biệt đam mê!

(938 chữ, 4 phút đọc) Hãy hết mình làm điều bạn thích. Thời gian không muốn nhìn bạn nằm chờ sung rụng đâu.

Quan điểm của bạn không phải là vấn đề của tôi

Quan điểm của bạn không phải là vấn đề của tôi

(1435 chữ, 6 phút đọc) “Mày bị giết bởi người khác không nhiều bằng chính những hoang đường của bản thân.”

Luật hấp dẫn: Đi theo tần số, không đi theo đối tượng

Luật hấp dẫn: Đi theo tần số, không đi theo đối tượng

(1889 chữ, 7.5 phút đọc) Ở đây chẳng hề có chuyện gì liên quan đến con người, văn hóa hay truyền thống cả, tất cả là vấn đề về năng lượng.

Back to site top