dậy sớm

Dậy sớm để thành công hay dậy sớm để hưởng thụ cuộc sống?

Dậy sớm để thành công hay dậy sớm để hưởng thụ cuộc sống?

(1500 chữ, 6 phút đọc) Tôi nhận ra, mình tự giác thức dậy dớm để có được những buổi trải nghiệm cafe sáng như thế là do mình thích. Hoàn toàn không làm với tư tưởng: Những người thành công và giàu có họ thường thức dậy sớm.

Back to site top