đạo lý

Vì sao Thượng Đế lại không ban thưởng cho người tốt?

Vì sao Thượng Đế lại không ban thưởng cho người tốt?

(879 chữ, 3.5 phút đọc) Đừng than phiền rằng tại sao Thượng Đế lại không yêu thương người tốt và trừng phạt kẻ xấu! Hãy xem hết câu chuyện này, bạn sẽ hiểu ra đây mới là là dụng ý của Thượng Đế

Robert Adams – 3 loại người trên con đường tâm linh

Robert Adams – 3 loại người trên con đường tâm linh

(600 chữ, 3 phút đọc) Mọi người vẫn hỏi tôi nghĩ gì về đạo sư này hay đạo sư kia, người này hoặc người kia, hoặc tại sao họ không nên đi gặp những vị thầy khác? Tôi thực sự không biết phải nói gì. Bạn phải làm những gì bạn phải làm. Tôi có…

Kỳ thư Kybalion (Three Initiates) – Soi rọi đêm tối vô minh của loài người

Kỳ thư Kybalion (Three Initiates) – Soi rọi đêm tối vô minh của loài người

(2071 chữ, 8 phút đọc) Như thể tất cả họ là những sứ giả đến từ tương lai và đang góp phần nâng cao rung động của nhân loại bằng việc truyền tải những tầng nhận thức tiến hóa vượt trội.

“Có thực mới vực được đạo” nên hiểu thế nào cho đúng?

“Có thực mới vực được đạo” nên hiểu thế nào cho đúng?

(1244 chữ, 5 phút đọc) Cái “thực” nên được hiểu là việc một người đưa đạo vào trong đời sống, thấm nhuần vào chính mình mỗi phút giây, giúp người đó sống hướng thượng tiến hóa, chứ không phải “thực” là bỏ cơm vào miệng, đút tiền vào túi còn tâm linh thì để mặc…

Back to site top