đánh giá

Đến ăn mày cũng biết giá trị của họ

Đến ăn mày cũng biết giá trị của họ

(1641 chữ, 6.5 phút đọc) Khi tôi cọ rửa bồn cầu, khi tôi quét rác, khi tôi thu dọn rác rưởi mà khách khứa bày bừa, tôi chưa bao giờ cảm thấy tổn thương và bị sỉ nhục bởi công việc này.

Back to site top