đại học

Tại sao tất cả chúng ta đều được giáo dục như nhau?

Tại sao tất cả chúng ta đều được giáo dục như nhau?

Chắc hẳn trong các bạn đã từng một lần suy nghĩ về lý do của việc học những môn toán, lý, hóa, sinh. Và rồi trong số các bạn hầu như cũng sẽ quên sạch sẽ những định luật, định lý của các môn học này. Vì vậy, hôm nay mình hy vọng chia sẻ…

Chuyện học hành – Đại học – Học đại

Chuyện học hành – Đại học – Học đại

(2335 chữ, 9.5 phút đọc) Trong việc học, đặc biệt là Đại học, tôi thấy sinh viên phải bỏ ra một cái giá quá đắt cho việc học hành của anh ta nhưng lại nhận được hiệu quả học tập quá tồi.

Back to site top