covid-19

Bây giờ là lúc bạn phải làm những gì bạn muốn làm

Bây giờ là lúc bạn phải làm những gì bạn muốn làm

(855 từ, 3.5 phút đọc) Tất nhiên tự động hoá và covid 19 cũng tạo ra những cơ hội mới, nếu bạn thích ứng nhanh chóng với thế giới không ngừng biến động thì bạn sẽ là số ít những người người vươn lên trong một cuộc sống không dễ dàng như bây giờ.

Đại dịch là cơ hội để con người nhìn lại cách đối xử của mình với môi trường

Đại dịch là cơ hội để con người nhìn lại cách đối xử của mình với môi trường

(1318 chữ, 5 phút đọc) Đúng thế, nhưng chẳng mấy ai biết được rằng sự toàn vẹn của môi trường mới là điều kiện đảm bảo không chỉ cho mạng sống, mà còn cho chất lượng sống mà con người vẫn đang cố gắng níu giữ và phát triển.

Ảo tưởng về sự tách biệt – Tìm Hiểu Sâu Hơn Về Bản Chất Của Ego (Bản Ngã)

Ảo tưởng về sự tách biệt – Tìm Hiểu Sâu Hơn Về Bản Chất Của Ego (Bản Ngã)

(2921 chữ, 12 phút đọc) Mặc dù Ego chỉ là một bản ngã ảo tưởng do tâm trí tự tưởng tượng ra, nhưng chúng ta vẫn có thể nói về sự ảo tưởng đó theo rất nhiều khía cạnh khác nhau: Sự hình thành, phát triển, cơ chế, xu hướng, kế sách, nỗi sợ, khát…

Dịch bệnh và sự tồn vong của loài người

Dịch bệnh và sự tồn vong của loài người

(1030 chữ, 4 phút đọc) Hơn lúc nào hết, chúng ta ý thức được điều vốn quý nhất là sức khỏe. Tiền bạc, danh vọng, địa vị đều bị xóa nhòa.

Back to site top