Công Giáo

Tôi, người Kito hữu hay tín đồ Công giáo? Chất vấn Jesus trong mơ

Tôi, người Kito hữu hay tín đồ Công giáo? Chất vấn Jesus trong mơ

Mặc dù được “nhập đạo” trong trạng thái chưa phát triển nhận thức nhưng tôi không cảm thấy thụ động, ngược lại còn có phần thoả mãn bởi lẽ tôi đã lãnh nhận tôn giáo như một phần tài sản kế thừa hay một yếu tố di truyền từ cha mẹ.

Hội thánh Đức Chúa Trời có phải là tà đạo không?

Hội thánh Đức Chúa Trời có phải là tà đạo không?

Người ta có thể tin vào những gì mà truyền thông trong nước đang nói về Hội thánh Đức Chúa Trời, tuy nhiên việc các phương tiện thông tin liên tục công kích một tôn giáo là một việc không hợp với đạo đức truyền thông cho lắm. Việc của truyền thông là đưa tin…

Back to site top