Chúa tể những chiếc nhẫn

Một người vô thần gặp được God khi dùng nấm thức thần

Một người vô thần gặp được God khi dùng nấm thức thần

(1225 chữ, 5 phút đọc) Tôi đã là một người vô thần cuồng nhiệt cả đời mình. Tôi đã đọc nhiều cuốn sách có tư tưởng hoài nghi, nghe hàng giờ đồng hồ các podcast chống tôn giáo, và thời còn trẻ tôi đã tranh luận với bất kỳ người hữu thần nào chịu được…

Mùi hương (Patrick Suskind) – Khi phép thuật được thấm vào từng con chữ

Mùi hương (Patrick Suskind) – Khi phép thuật được thấm vào từng con chữ

Mùi hương như một cú trip LSD viên mãn dành cho bạn đọc. Ở đó, ta có thể ngửi được mùi ánh nắng, nghe được vị của xác dơi, chạm vào hương sóng biển, nhìn thấy tiếng gà gáy và nếm được những mơn trớn trần tục. Có lẽ sau này, tôi khó lòng tìm…

Back to site top