Christopher Nolan

Inception – Anh vào trong mơ hay cõi mộng vào anh?

Inception – Anh vào trong mơ hay cõi mộng vào anh?

Bộ phim Inception là cuộc hành trình liều lĩnh của Cobb cũng đồng đội tiến vào một giấc mơ ba tầng, đồng thời là chuyến đi sâu vào tiềm thức nhức nhối của chính anh – nơi lưu giữ những ký ức hạnh phúc cũng như đau đớn nhất về người vợ đã qua đời…

Back to site top