ảo ảnh

Bạn thật sự sở hữu điều gì?

Bạn thật sự sở hữu điều gì?

(1141 chữ, 4.5 phút đọc) “Thay vì tìm kiếm cái bạn không có, hãy tìm ra cái bạn chưa bao giờ mất đi.”- Nisargadatta Maharaj

Peter Pan, James Matthew Barrie – Mỗi chúng ta đều cần có Mẹ

Peter Pan, James Matthew Barrie – Mỗi chúng ta đều cần có Mẹ

Một đứa trẻ thiếu đi người mẹ vật lý sẽ vướng phải không ít khó khăn trong cuộc đời, chúng sẽ gặp vấn đề nào đó về sức khỏe, tâm lý hoặc sinh lý. Nhưng một đứa trẻ hoàn toàn quên mất người mẹ tinh thần của mình, chúng sẽ không bao giờ tìm về được…

Back to site top