Aldous Huxley

Ảnh hưởng sâu rộng của Chí Tôn Ca

Ảnh hưởng sâu rộng của Chí Tôn Ca

(2500 chữ, 10 phút đọc) “Khi bình minh lên, tâm trí tôi chìm đắm trong triết lý mang tính vũ trụ tuyệt vời của Chí Tôn Ca. Đó là tác phẩm kỳ diệu so với thế giới hiện đại và nền văn học yếu đuối và tầm thường của chúng ta.” – Henry David Thoreau

Brave New World (Aldous Huxley) – Cuốn sách đã từng bị chính phủ nhiều nước cấm xuất bản

Brave New World (Aldous Huxley) – Cuốn sách đã từng bị chính phủ nhiều nước cấm xuất bản

(1276 chữ, 5 phút đọc) Có thể nói nó đại khái Brave New World là 1984, phiên bản anh hai phê cần (literally).

Back to site top