Alan Watts

LSD và âm nhạc của nhóm The Beatles

LSD và âm nhạc của nhóm The Beatles

(2700 chữ, 11 phút đọc) Vạn vật đều có sự cân bằng. Chẳng phải ngẫu nhiên mà trong bài hát cuối cùng của album cuối cùng, Beatles có nhắn nhủ, “And in the end, the love you take is equal to the love you make.”

Cộng đồng mạng thế giới nghĩ gì về Ấn giáo (Hinduism) và Phật giáo (Buddhism)

Cộng đồng mạng thế giới nghĩ gì về Ấn giáo (Hinduism) và Phật giáo (Buddhism)

(567 chữ, 2.1 phút đọc) “Khi tôi nói rằng Phật giáo là một phần của Ấn giáo, một số người phê phán tôi. Nhưng nếu tôi nói rằng Ấn giáo và Phật giáo là hoàn toàn khác nhau, nó sẽ không đúng với sự thật.” – Đạt Lai Lạt Ma

Tại sao phải đuổi bắt thế gian trong khi chúng ta có thể tận hưởng phút giây này?

Tại sao phải đuổi bắt thế gian trong khi chúng ta có thể tận hưởng phút giây này?

(1246 chữ, 5 phút đọc) Không ai phải tranh giành nhau giây phút này, không ai phải nhọc công đi săn lùng và đuổi bắt nó. Nó vẫn ở ngay đây, như một bàn tiệc thịnh soạn chờ đợi chúng ta thưởng thức.

Hướng dẫn cơ bản cách ngồi thiền (Thiền quán Vipassana)

Hướng dẫn cơ bản cách ngồi thiền (Thiền quán Vipassana)

(748 chữ, 3 phút đọc) Nói về thiền thì có nhiều quan niệm, trường phái, cách thức khác nhau, nhưng bài này tôi chỉ xin chia sẻ hiểu biết cá nhân của mình về những khái niệm ý niệm cơ bản và cách ngồi thiền cho những người đang muốn tập ngồi thiền nhưng chưa…

Nếu tiền không phải là vướng mắc?

Nếu tiền không phải là vướng mắc?

(1508 chữ, 7 phút đọc) Nếu bạn bảo rằng LÀM SAO mình có thể cất bước chân đi khi không một xu dính túi, thì tôi sẽ hỏi lại rằng TẠI SAO mình không thể cất bước chân đi khi không một xu dính túi?

Back to site top