xao nhãng

Hãy dành thời gian chăm sóc cho tâm trí của bạn

Hãy dành thời gian chăm sóc cho tâm trí của bạn

(1648 chữ, 6.5 phút đọc) Tại sao chúng ta dù ý thức, dù được học và tiếp tục đọc sách, bỏ tiền và thời gian tham dự các khoá học về việc cải thiện năng suất làm việc nhưng vẫn không thể bỏ được hành vi né tránh mục đích và công việc chúng ta…

Back to site top