vô thần

12 trích dẫn trong Kinh Thánh về những người vô thần

12 trích dẫn trong Kinh Thánh về những người vô thần

(685 chữ, 3 phút đọc) “Ánh sáng chân lý đã đến trong thế gian, nhưng họ không thích ánh sáng. Họ lại ưa bóng tối vì việc làm của họ xấu xa.”

8 câu nói trong Chí Tôn Ca về sự vô thần

8 câu nói trong Chí Tôn Ca về sự vô thần

(377 chữ, 1.5 phút đọc) “Chỉ có những kẻ vô tín ngưỡng, những kẻ thậm ngu, những kẻ thấp hèn nhất nhân loại, những kẻ bị ảo tưởng đánh cắp tri thức và những kẻ có bản chất vô thần của loài quỷ quái là không muốn quy phục Ta.” (7:15)

Cầu nguyện là thuốc bổ cho tâm hồn

Cầu nguyện là thuốc bổ cho tâm hồn

(1765 chữ, 7 phút đọc) Mọi lời thỉnh cầu của một tín đồ thành tâm sẽ luôn được Thượng Đế đáp ứng, như một đứa con ngoan cầu xin cha mẹ ban cho một điều lành, thì chẳng cha mẹ nào lại có thể từ chối.

Personal God (Cá nhân) vs. Impersonal God (Phi cá nhân)

Personal God (Cá nhân) vs. Impersonal God (Phi cá nhân)

(1518 chữ, 6 phút đọc) Tôi biết nhiều người không thể chấp nhận, bị dị ứng với khái niệm personal God, hữu hình hữu ngã, đặc biệt là những Phật tử. God không nhất thiết là phải là hữu ngã, kiểu như khái niệm một ông Thần khổng lồ hơn cả vũ trụ đã tạo…

Tôi đã từng là một người vô thần

Tôi đã từng là một người vô thần

(2274 chữ, 9 phút đọc) Nếu có một điều gì đáng kể nhất trong cuộc đời này mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người thì đó là chuyện mình đã từng là một người vô thần. Tại sao mình muốn nói về điều này, vì mình nghĩ suy cho cùng vô thần chính…

Back to site top