vô ngã

Niết bàn có vô thường không?

Niết bàn có vô thường không?

(1456 chữ, 6 phút đọc) Niết bàn cũng có thể được hiểu qua ví dụ lucid dreaming: khi một người có thể ý thức được họ đang mơ, biết rằng đây chỉ là một giấc mơ, không phải là sự thật, thực tại, mà chỉ là ảo ảnh, ảo giác.

Nếu Phật Thích Ca và Adi Shankara có một cuộc tranh luận, ai sẽ thắng?

Nếu Phật Thích Ca và Adi Shankara có một cuộc tranh luận, ai sẽ thắng?

(1675 chữ, 7 phút đọc) Đức Phật chào đón Shankara và cho ông ngồi vào một vị trí thượng đẳng. Mọi người trong hội trường đều kinh ngạc khi thấy một người đàn ông đến từ tương lai và hồi hộp chờ đợi cuộc thảo luận sắp diễn ra. Nôn nao không kém là các…

Back to site top