vẻ đẹp

Vẻ đẹp ẩn trong vạn vật, chỉ cần bạn chú ý ngắm nhìn

Vẻ đẹp ẩn trong vạn vật, chỉ cần bạn chú ý ngắm nhìn

(951 chữ, 4 phút đọc) Chúng ta đâu cần đuổi bắt những gì quá xa xôi to tát, mà chỉ cần ngồi xuống và khẽ khàng quan sát xung quanh, thấy Vẻ Đẹp đang hiện diện khắp muôn nơi đang chào mời ta thưởng ngoạn.

Đừng bao giờ giã biệt đam mê!

Đừng bao giờ giã biệt đam mê!

(938 chữ, 4 phút đọc) Hãy hết mình làm điều bạn thích. Thời gian không muốn nhìn bạn nằm chờ sung rụng đâu.

Back to site top