vật chất

Ý nghĩa của sự sẻ chia

Ý nghĩa của sự sẻ chia

(1184 chữ, 4.5 phút đọc) Đơn giản, sẻ chia là tạo ra niềm vui. Và niềm vui tạo ra sự ấm áp thanh thản trong con tim.

“Có thực mới vực được đạo” nên hiểu thế nào cho đúng?

“Có thực mới vực được đạo” nên hiểu thế nào cho đúng?

(1244 chữ, 5 phút đọc) Cái “thực” nên được hiểu là việc một người đưa đạo vào trong đời sống, thấm nhuần vào chính mình mỗi phút giây, giúp người đó sống hướng thượng tiến hóa, chứ không phải “thực” là bỏ cơm vào miệng, đút tiền vào túi còn tâm linh thì để mặc…

Back to site top