vận may

Cuộc đời có đối xử bất công với tôi không?

Cuộc đời có đối xử bất công với tôi không?

(755 chữ, 3 phút đọc) “Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Tất cả chỉ là những phước lành, những lời chúc phúc được ngụy trang sau lớp vỏ sần sùi của bất hạnh.”

Back to site top