văn học

Bài học đạo đức của Tolstoy – Triết lý của Ba Ẩn sĩ

Bài học đạo đức của Tolstoy – Triết lý của Ba Ẩn sĩ

(1287 chữ, 5 phút đọc) Mặc dù thiếu hiểu biết về các tín điều tôn giáo, những ẩn sĩ đã sống một cuộc đời thiêng liêng đến nỗi họ thậm chí còn không hay biết là mình có thể thực hiện phép lạ.

Hồng Lâu Mộng (Tào Tuyết Cần) – Bộ tiểu thuyết hay nhất tôi đọc trong năm 2020

Hồng Lâu Mộng (Tào Tuyết Cần) – Bộ tiểu thuyết hay nhất tôi đọc trong năm 2020

(5568 chữ, 22.5 phút đọc) Cái hay Hồng lâu mộng nằm ở những chương đầu, mỗi chương đều thấm nhuần tư tưởng Đạo gia, Phật giáo, Trang Tử và thần thoại.

Game đã cho mình những gì?

Game đã cho mình những gì?

(1697 chữ, 6.5 phút đọc) Những ai sinh ra và lớn lên trong cuối thập kỷ 1990 đều chẳng lạ gì việc ai đó kè kè cuốn từ điển để có thể hiểu các nhân vật trong Final Fantasy, Resident, Evil đang nói gì và phải làm thế nào để chơi tiếp game.

Đồi gió hú (Emily Bronte) – Từ chối một giờ yêu, nhận lấy một đời đau

Đồi gió hú (Emily Bronte) – Từ chối một giờ yêu, nhận lấy một đời đau

(2217 chữ, 9 phút đọc) Hiếm có một cuốn sách nào mà các nhân vật nói trực diện vào cõi linh hồn mình, nơi nằm sâu hơn cả những ý tưởng hay những cảm xúc yêu ghét thông thường. Có một cái gì đó xuyên thấu vào tận tâm can, những lời thoại như được…

Back to site top