vấn đề

Đời có phải là một chuỗi vấn đề?

Đời có phải là một chuỗi vấn đề?

(968 chữ, 4 phút đọc) Đôi khi lên facebook và nhìn thấy người ta post những thứ hay ho về cuộc sống của họ chỉ càng làm bạn cảm thấy thêm cô đơn và như c*t cho đời mình.

Back to site top