tương lai

Hawking kết hợp thuyết của Darwin sẽ đưa con người tiếp tục tiến hóa đến đâu? Con người tiếp tục tiến hóa sẽ trở thành con gì?  

Hawking kết hợp thuyết của Darwin sẽ đưa con người tiếp tục tiến hóa đến đâu? Con người tiếp tục tiến hóa sẽ trở thành con gì?  

Với bộ não siêu việt như vậy, con người lúc đó sẽ quay trở lại thiết kế lại chuỗi phân ADN của chính bản thân mình mà không cần đến quá trình tiến hóa sinh học chậm chạp. Các đột biến ADN làm cho con người có thể thích nghi hoặc sống thoải mái với…

Khi trở về nhà, hãy để tương lai lại phía sau

Khi trở về nhà, hãy để tương lai lại phía sau

(712 chữ, 3 phút đọc) Ta chẳng nên chờ đợi từ bất kỳ ai. Không nên chờ vợ, chồng, con cái, công việc, tiền bạc… hay bất cứ điều gì khác thay đổi. Chính chúng ta phải thay đổi.

Người trẻ mơ đi đến tương lai, người già mơ trở về quá khứ

Người trẻ mơ đi đến tương lai, người già mơ trở về quá khứ

(655 chữ, 2.5 phút đọc) Người trẻ luôn mong đến tương lai. Họ có rất nhiều kế hoạch cho tương lai. Chỉ ước sao ngày mai đến thật nhanh để có thể bắt tay vào hành động.

Back to site top