tuổi thơ

Tôi nhớ về Thiên nhiên

Tôi nhớ về Thiên nhiên

(945 chữ, 4 phút đọc) Tôi reo lên vui sướng khi nhặt được hạt hoa cúc ven đường hay ửng hồng đôi má khi được người tôi yêu để dành cho những hạt mâm xôi anh hái được ở bìa rừng.

Back to site top