tư tưởng

Kỷ luật là biết yêu thương bản thân

Kỷ luật là biết yêu thương bản thân

(763 chữ, 3 phút đọc) Nếu có gặp khó khăn đến mấy thì tư duy theo cách này sẽ khiến bạn có nhiều ý chí và sức mạnh hơn.

Back to site top