tự tử

Một Việt Nam đang tự sát trong im lặng

Một Việt Nam đang tự sát trong im lặng

(1279 chữ, 5 phút đọc) Đây đó, những số liệu được hé mở về tình trạng tự sát của người Việt Nam được giới chuyên môn đưa ra, nhưng dĩ nhiên, chúng không hề nhận được sự chú ý, phản biện và nghiên cứu kĩ lưỡng.

Nó đau nhưng khiến cậu mạnh hơn

Nó đau nhưng khiến cậu mạnh hơn

(1010 chữ, 4 phút đọc) Nhưng tớ có niềm tin tất cả mọi đau khổ tớ trải qua, nó là một mảnh đất được sửa soạn sẵn, và trong mảnh đất đó sự an yên rồi sẽ mọc lên vào một ngày bất chợt.

Back to site top