tu tập

Thời gian là một ảo tưởng

Thời gian là một ảo tưởng

(707 chữ, 3 phút đọc) Giải thoát là lựa chọn tức thì. Khi bạn chọn không đồng hoá với thân-tâm và hiện hữu với bản chất thật sự của mình, bạn giải thoát. Khi bạn đồng hoá, bạn đau khổ. Mặc cho điều kiện bên ngoài như thế nào.

Giải mã các từ khóa bạn sẽ gặp trên chặng hành trình tâm linh

Giải mã các từ khóa bạn sẽ gặp trên chặng hành trình tâm linh

(1149 chữ, 4.5 phút đọc) Càng tìm hiểu về các lĩnh vực về tâm linh, các bạn lại càng đào sâu, mở rộng ra những góc nhìn từ những phương pháp thực hành, những vị thầy khác nhau.

Hồng Lâu Mộng (Tào Tuyết Cần) – Bộ tiểu thuyết hay nhất tôi đọc trong năm 2020

Hồng Lâu Mộng (Tào Tuyết Cần) – Bộ tiểu thuyết hay nhất tôi đọc trong năm 2020

(5568 chữ, 22.5 phút đọc) Cái hay Hồng lâu mộng nằm ở những chương đầu, mỗi chương đều thấm nhuần tư tưởng Đạo gia, Phật giáo, Trang Tử và thần thoại.

Đi qua những thống khổ của tâm hồn

Đi qua những thống khổ của tâm hồn

(1716 chữ, 7 phút đọc) Không một nỗi đau hay khó khăn nào có thể làm phiền người đó được nữa, khi họ đã không còn nhìn chúng như một sự phiền nhiễu, mà như một lời nhắc đanh thép về điều quý giá mà họ đang rất cần, chính là sự tinh tấn hướng…

Bản Ngã (Cái tôi tâm linh) – Vật cản lớn trên con đường tu tập

Bản Ngã (Cái tôi tâm linh) – Vật cản lớn trên con đường tu tập

(1304 chữ, 5 phút đọc) Mình đã thực sự dính vào cái tôi tâm linh này khá lâu và mắc bẫy liên tục trong quá trình tu tập của bản thân.

6 dấu hiệu nhận biết con đường tâm linh đúng đắn

6 dấu hiệu nhận biết con đường tâm linh đúng đắn

(1330 chữ, 5.5 phút đọc) Sự thật là một thứ rất đơn giản, con đường đi đến sự thật cũng vậy. Phức tạp là bệnh của tâm trí, của bản ngã hư ảo.

Back to site top