tư duy

Tự học – Phần 1: Không trông chờ được gì nhiều từ trường học

Tự học – Phần 1: Không trông chờ được gì nhiều từ trường học

(3115 chữ, 12.5 phút đọc) Cá nhân tôi không biết một danh nhân nào chỉ mài đũng quần trên ghế nhà trường thôi mà có thể thành tựu được cả. Những tài năng rực rỡ nhất đều sinh ra từ việc tự học và tự rèn luyện.

Bạn tư duy theo chữ I hay chữ T?

Bạn tư duy theo chữ I hay chữ T?

(814 chữ, 3 phút đọc) Có hai kiểu tư duy sẽ đi theo bạn suốt cuộc đời mà bạn có thể chọn cho mình: Tư duy chữ I và tư duy chữ T. Tư duy chữ I là một đường thẳng và không có biên độ mở rộng. Tư duy chữ I là tư duy…

6 tư tưởng sai lầm của con người

6 tư tưởng sai lầm của con người

(1593 chữ, 7 phút đọc) Những vĩ nhân là những người thất bại nhiều hơn số lần họ sợ hãi thất bại, họ thà bước tới và vấp ngã còn hơn là ngồi dúm dó một góc và nghi ngại về năng lực của chính mình.

Back to site top